Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı

Stratejik planlama;

Faaliyetlerin tek bir duruma veya tek bir veriye göre değerlendirilmemesi gerekir. Her durum kendi içinde değerlendirilmelidir. Etkili stratejik planlama, kuruluşun nereye gittiğinin belirlenmesi kadar, ne kadar başarılı olduğunun değerlendirilmesini de ifade eder. Şirketlerin bulunduğu durumdan ileriye gitmesinden daha önemli olan sağlam ve güçlü adımlarla ilerlemesidir. İş stratejisi tam da bunun için önemlidir.

B&RA, stratejik planlama ve yönetim uygulaması için kurumunuza özel yol haritası çizerek şu örüntüyü takip eder:
1. Mevcut iç ve dış iş çevrelerinin tespit edilmesi
2. Üst düzey strateji oluşturulması ve stratejik planın belgelendirilmesi
3. Üst düzey stratejinin işlevsel ve uygulanabilir hale dönüştürülmesi
4. İşin etkili olduğu çevrelerin kültürüne, performansa, etki ihtiyacına göre her kesimle iletişimin sağlandığı, düzenli veri raporlarının alındığı ve diğer yönetim unsurlarının sürekli iyileştirilip değerlendirildiği yönetim aşamasının oluşturulması