Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Ortak girişimlerin ve ittifakların değerini en üst düzeye çıkarmak ve bunları desteklemek için olumlu tarafları belirlemek ve tarafları bir arada tutmak son derece önemlidir. Hedeflere odaklanarak, birleşme veya satın alma yeteneği geliştirilerek ve sürdürülebilir bir süreç sağlanarak başarılı anlaşmalar gerçekleştirilebilir.

Şirketlerin birleşmeye veya satışa hazırlanmaları, düşük riskli bir programın yürütülmesi ve işlemin mümkün olan en yüksek değere ulaşmasını gerektirir. Bu süreçte B&RA şu yolu izleyecektir: