Kurumsal İletişim ve Gelişim Danışmanlığı

Küresel iş dünyası; iş, müşteri ve çalışan çeşitliliğini artırdığı gibi rekabeti, dolayısıyla kurumların itibar, halkla ilişkiler ve iletişim ihtiyaçlarını da artırıyor.

B&RA giderek şeffaflaşan iş dünyasında, kurumların imajlarının iletişim ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğinin farkındadır ve bu ihtiyaçlar için kurumlara çağdaş yöntemler sunar. Etkili iletişimle verim artırılırken, kurum itibarına eklenen değerler, kurumların iş potansiyellerinin büyümesine olanak sağlar.

Kurumsal itibar zor kazanılır ve kolayca aşınır. Bilişim çağında itibarı korumak daha da zorlaşmıştır. Bu ortamda, kelimeler ve eylemler dikkatle hazırlanmalıdır. Topluluklarla, medya ile veya müşterilerle iletişim kurulduğunda iletişim, kurumun ruhuna, kültürüne ve özgün hikâyesine uygun olmalıdır.

Dünyadaki en iyi liderlik bile yetersiz iletişim olması halinde başarısızlığa mahkumdur. Bazen liderler iletişim için kurumdan birisini görevlendirir, bu da hatalara neden olabilir. Liderin en iyi ve başarılı olduğu iletişim doğrudan olanıdır. İletişim süreci öncesinde lider ve görüşme yapacağı kişi veya kişiler çok iyi hazırlanmalıdır.

Vizyoner liderler doğru kararlar vermek için bilgiye, anlayışa ve dürüst danışmanlara ihtiyaç duyarlar. İletişim danışmanlığı kurumun farklı kitleler ile doğru bir diyalog kurmasına ve rekabet gücünü korumak için iletişimin de lideri olmasına yardımcı olur.

Etkili iletişim sürecinde:
Hedef kitlelerin doğru sıralanması gerekir. Kime hitap edileceği belirlenmelidir. Ancak hitap edilmeyen kitle de, göz ardı edilmeden, sürece düşük oranda da olsa hep dahil edilmelidir. Kurumun markası, itibarı ve yönetim kalitesi toplumun her kesimine doğru anlatılmalıdır.

Şirketlerin itibarı korunmalıdır.
Önemli müşteriler, yatırımcılar, yasa koyucular veya iş ortakları gibi önemli paydaşlara ulaşmak için tüm kanallarda doğru ve dürüst iletişim kurulmalıdır.